Открехваме вратата на #karashkabarn въпреки, че има още доста работа, която трябва да се свърши през тази година. Проектът за изграждане на студио за двама на мястото на дамът (оборът), се точи с години (поне една петилетка), но започна да му се вижда краят. Плот за кухня от стари дъбови греди – донорът е @builtin1881 вероятно дърветата са отсечени още през турско робство в комбинация със съвременен керамичен плот за вграждане със сензорно управление са само част от елементите на еклектичният neo rustic, който се заформя. Ще разкажем повече за използваните материали и тяхната история след като завършим помещението. Естествено материалите са естествени – камък, дърво, метал и глина.