ПЕТЪК – 22.09

От  10:00ч. до 19:00 – Волна програма, отворени врати, разговори между участниците, разглеждане на фотографии, произведения на изкуството, спортна оптика, фотографска техника, аксесоари, подаръци с кауза, дегустации на местни храни, разходки из региона с цел фотолов и проверка на фотокапани.

СЪБОТА  – 23.09

От  10:00ч. до 19:00 – Волна програма, отворени врати, разговори между участниците, разглеждане на фотографии, произведения на изкуството, спортна оптика, фотографска техника, аксесоари, подаръци с кауза, дегустации на местни храни, разходки из региона с цел фотолов и проверка на фотокапани.

От  11:00ч. до 12:30 – WWF

 – Какво можем да направим, за да ограничим конфликта между хора и мечки.

От  13:00ч. до 13:40 – Национален парк Централен Балкан

 – Опитът от волиерата за лешояди в местноста Шопов егрек, адаптация, подхранване, последващи наблюдения и завърнали се птици.

От  14:00ч. до 14:40 – Природонаучен музей – с. Черни Осъм

– Природата учи – Природозащитни и образователни инициативи в музея

От  15:00ч. до 16:30 – Спасителен център за диви животни  гр. Стара Загора към Зелени Балкани

 – Гласът на ранената дива природа

От  17:00ч. до 18:00 – Мечешки истории

 – Участие на общността в опазването на мечките

От  19:00ч. до 19:20 – Спасителен център за диви животни  гр. Стара Загора към Зелени Балкани

 – Филм „Завръщане на ловния сокол в България“

НЕДЕЛЯ – 24.09

От  10:00ч. до 19:00 – Волна програма, отворени врати, разговори между участниците, разглеждане на фотографии, произведения на изкуството, спортна оптика, фотографска техника, аксесоари, подаръци с кауза, дегустации на местни храни, разходки из региона с цел фотолов и проверка на фотокапани.